โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา 2
132  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-200198
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,16:27  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,16:16  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,16:14  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำโรงเรียนสุราาฏร์พิทยา ๒ การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางอาธิตา ฤทธิ์เพชร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,09:53  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม Openclass
ชื่ออาจารย์ : นายพฤกษา อุยสุย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,14:36  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..