ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน​สุราษฎร์​พิทยา​ ๒ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล​เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 4) 11 พ.ค. 66
ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ (อ่าน 0) 22 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 123) 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 0) 22 มี.ค. 66
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ประกาศเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0) 16 มี.ค. 66
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒ ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง (อ่าน 170) 25 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มกราคม 2566 (อ่าน 197) 11 ม.ค. 66
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 282) 12 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 287) 11 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิดประมุลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 315) 04 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "ประดู่เกมส์ 2565" (อ่าน 425) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนายสรวิข บำรงศรี นร.ชั้น ม.5/1 เข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 83 ประจำปี 2565 (อ่าน 406) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น ในงานเผยแพร่องค์ความรู้ และแสดงผลงานดีเด่นด้าน CODING ภาคใต้ (อ่าน 365) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (อ่าน 353) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 355) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง จัดค่ายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา ร่วมกับหลักสูตรห้องเรียนดิจิทัล สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT Smart) (อ่าน 328) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 321) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษา "เด็กดี ศรี ส.ร.๒" (อ่าน 369) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 299) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ต้อนรับนางสาว Elena Langu นักเรียนในโครงการเยาวชนเอเอฟเอส (อ่าน 347) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (อ่าน 156) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการจราจรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ (อ่าน 159) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (อ่าน 152) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง กิจกรรมแห่เทียนพรรษาพร้อมด้วยผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน และอัฐบริขาร ณ อุโบสถวัดสุนทรนิวาส (อ่าน 164) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง กิจกรรมทดสอบร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 152) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 155) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้และแนะนำข้อปฎิบัติเบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัยในรูปแบบต่าง ๆ (อ่าน 151) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา (อ่าน 159) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยางกูร (อ่าน 158) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง โครงการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม กระตุ้นความรู้สึกของคนในชาติร่วมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (อ่าน 160) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ติดตามการประเมินการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 152) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (อ่าน 141) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แสดงความยินดี นางงามพรรณ ธิปัตย์ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้นำการบริหารการจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 149) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 145) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 140) 11 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาห้อง I Class Room (อ่าน 156) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง พิธียกเสาเอกอาคารห้องสมุด (อ่าน 144) 11 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 140) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (อ่าน 144) 11 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 130) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (อ่าน 140) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในโครงการสถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 146) 11 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (อ่าน 136) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 155) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 210) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง ประชุมจัดตั้งทีม PLC เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมแผนดำเนินการเปิดชั้นเรียนในวงรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 151) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณทิต สาขาธุรกิจการบิน (อ่าน 145) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) (อ่าน 150) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2565 เรื่อง พิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 160) 11 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 187) 11 ก.ย. 65