ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และกิจกรรมวันตรุษจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติ ส่งเสริมให้เกิดทักษะการกล้าแสดงออก
โดยภายในค่ายมีการจัดกิจกรรมฐานเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ด้วยกันทั้งหมด 5 ฐาน คือ
ฐาน 1 神奇面具 หน้ากากจีนมหัศจรรย์
ฐาน 2 素乐披他耶第二的明星 SRP2 Idol
ฐาน 3   开动脑筋 ตัวเลขหรรษาพาเพลิน
ฐาน 4 Greeting 
ฐาน 5 Squid Game
 
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2566,14:18   อ่าน 241 ครั้ง